May 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

NWP Flage

 

NWP  Flower

(Atteria Flower)

 

 

ගරු එස්.පී.ප්‍රසන්න ශමල් සෙනරත් මහතා

 

විපක්ෂනායක (6 වෙනි පළාත් සභාව)

කාර්යාලය

4 වෙනි මහළ

පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,

කුරුණෑගල.

නිවස

සෙනරත් සෙවන,

නාරම්මල.

කාර්යාලය:037-2230455

ෆැක්ස් : 037-2230455

පුද්ගලික :037-2248450

ජංගම :077-3069523

ඊ මේල්: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

 

  • .

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම - 2017-05-08

Coffee

googleMap