May 2019
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

NWP Flage

 

NWP  Flower

(Atteria Flower)

 

දැක්ම

වයඹ ජනතාවට සෞභාග්‍ය.

මෙහෙවර

වයඹ ජනතාවට ‍සෞභාග්‍ය උදා කිරීම පිණිස ජනතා නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත ව්‍යවස්ථාදායකය බලගැන්වීමට පාදක වන්නා වූ නෛතික හා භෞතික පරිසරය නිර්මාණය කිරීම.

 

 

 

Hon.A.M.Tikiri  Adikari

Chairman,

North Western Provincial Council.

 

 

 

 

Mr. Kamal Amarasinghe

Council Secretary,

North Western Provincial Council.

 

 

 

මුල් පිටුව

මුල් පිටුව Print Email help
Events for the
Thursday, May 09, 2019JEvents v1.5.6   Copyright © 2006-2011

  • .

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම - 2017-05-08

Coffee

googleMap